Přechod na Google Apps

Můj workshop bude zaměřen na přechod z jiných platforem na Google Apps for Education. Zaměřím se i na to jak by měla být připravena školní infrastruktura. 

@snowbeee
Comments