Použití Google+ při výuce

Ukázky použití Google+ při výuce, používání hangoutů a dalších nástrojů.
Comments